Dekker pakt regeldruk docenten aan

Leraren hebben het altijd druk. Buiten werktijd zijn ze vaak nog uren bezig met nakijken. Ook zitten ze door regelgeving vaak met stapels papierwerk. Dit leidt af van hun kerntaak: lesgeven. Behalve wetgeving zijn er vaak ook bergen met regels die scholen aan zichzelf op hebben gelegd. Om dit aan te pakken begint staatssecretaris Sander Dekker nu Operatie Regels Ruimen

Voor dit initiatief gaat er een cameraploeg langs bij een selectie van vijf scholen in het primair onderwijs. De operatie wordt in beeld gebracht à la ‘Herrie in de Keuken.’ Samen met een team experts proberen de scholen orde te scheppen in de chaos van hun eigen regelgeving, in de hoop dat andere scholen dit voorbeeld volgen. ‘Je bent geen leraar geworden om de hele dag lijstjes en formulieren in te vullen’, aldus Dekker. 

De ernst van de situatie

Waarom is het belangrijk om de regeldruk voor leraren te verlagen? De toekomst van Nederland is afhankelijk van goed en werkbaar onderwijs. De politiek probeert met elk nieuw kabinet te vernieuwen en dit leidt tot onnodig veel wetgeving die ook nog vaak verandert. Dit leidt bij zowel besturen als leerkrachten tot stress.

Het is goed dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de aandacht vestigt op de werkstress van leerkrachten. Het onderwijs is het fundament van de maatschappij en docenten hebben hiermee een grote verantwoordelijkheid. Veel leraren voelen de regeldruk dus als een extra last op hun toch al volle agenda.

Maak het onderwijs werkbaar

Toch moet het ministerie ook eens naar zichzelf kijken. Vrijwel elke verantwoordelijke staatssecretaris of minister verandert de geldende wetgeving. Het onderwijs moet future proof zijn. Veranderende wetgeving is hiervoor belangrijk, maar het is ook broodnodig om te kijken welke wetten zorgen voor onnodige regeldruk.

Dekker ziet dit gelukkig ook zelf in: ‘Tijd en energie in het onderwijs moeten gericht zijn op het geven van goed onderwijs, en niet op eindeloos vergaderen of onzinnige administratie.’ Zelf ligt Dekker niet zo goed bij docenten en onderwijsorganisaties. Dit blijkt uit de weerstand tegen het lerarenregister en zijn moeilijke relatie met lerarenbonden.

Het is belangrijk om na te denken over innovatieve oplossingen om het onderwijs werkbaar te houden. Operatie Regels Ruimen is een goed initiatief om hier aan bij te dragen maar je kan betwijfelen of het veel effect gaat hebben. Digitale oplossingen kunnen hier uitkomsten bieden. Het onderwijs benut nu nog nauwelijks het potentieel van slimme oplossingen die verder gaan dan het klaslokaal.

Scholen kunnen zich tot 2 december aanmelden voor Operatie Regels Ruimen via dit formulier. Het project begint in januari, en het wordt nog een hele operatie om scholen te bevrijden van regeldruk.