Wat wet- en regelgeving betekent voor garagebedrijven

 
wet-en-regelgeving-voor-Garagebedrijven
 

Garagebedrijven moeten voldoen aan een hele rits wetten en regels. Dit gaat vaak goed, maar lang niet altijd. Zo blijkt uit een rapport van de DCMR Milieudienst Rijnmond dat bijna 80% van de bedrijven tekortkomingen vertoont en dat bijna een derde bijvoorbeeld de bodemvoorzieningen niet op orde heeft. De DCMR meldt dat de situatie verbeterd is maar dat dit niet snel gaat.

Het navolgen van deze wetten en regels neemt veel tijd in beslag, terwijl je eigenlijk gewoon aan auto’s wil werken. Desondanks is het zo dat garages veel specifieke bedrijfsmiddelen bezitten die een risico vormen voor zowel het milieu als voor werknemers, en de inspectie zit niet stil.

Er wordt dan ook streng gecontroleerd door de arbeidsinspectie en de verschillende milieudiensten. Doordat je als ondernemer te maken hebt met verschillende instanties kan er verwarring ontstaan. Omdat het veel werk is om aan alle verschillende eisen te voldoen is het belangrijk om een goed overzicht te hebben op de grootste pijnpunten.

 

Toezicht op milieuregels: grote regionale verschillen

Het loopt per regio sterk uiteen hoe er wordt gecontroleerd op milieu-eisen omdat dit door lagere overheden wordt uitgevoerd. Uit het eerder aangehaalde DCMR-rapport blijkt dat er bij garages vooral problemen voorkomen met bodembeschermende voorzieningen, de opslag van gevaarlijke stoffen, en de omgang met gasflessen. De DCMR stuurt om dit aan te pakken nu van tevoren informatie met foto’s van wat goed is en fout.

De gemeente Utrecht controleert vooral streng op onder andere de opslag van gevaarlijke stoffen, energieverbruik, de kennis van de medewerkers,  een goede afzuiging. Vanaf 2016 is het verder zo dat Utrecht minder streng gaat controleren bij goede naleving: als je bij twee opeenvolgende controles goed scoort wordt de volgende controle overgeslagen. Zwaardere overtredingen worden echter ook zwaarder beboet.

 

Inspectie SZW: waar begin je?

Het voordeel van de arbeidsinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is dat het één instantie is. Jammer genoeg houdt het hier op met het gemak. SZW heeft een enorme hoeveelheid websites waar je als garagehouder naar wordt doorgestuurd, zoals zelfinspectie.nl, arboportaal.nl of veiligvakmanschap.nl.

Op al deze sites wordt je niet veel wijzer over wat er allemaal van je verwacht wordt. Uit dit SZW-rapport over garagebedrijven blijkt dat de grootste arbeidsrisico’s fysieke belasting, de uitstoot van diesel en de veiligheid van machines en de indeling van de werkplek zijn.

De inspectie kijkt bij fysieke belasting vooral naar het gewicht dat werknemers moeten tillen, duwen of trekken en naar hoe dit gebeurt. Bij de uitstoot van dieselmotoren controleren ze of, en hoe, er wordt rondgereden en óók de arbeidsinspectie controleert op afzuiging. Het controleren van werktuigen en de werkplek gaat door te testen en eventueel ook de documentatie te controleren.

 

Informatievoorziening schiet tekort

Doordat de informatievoorziening van SZW een wirwar van websites en het toezicht op milieu-eisen per gemeente of regio verschilt kan het lastig zijn om overal rekening mee te houden. Dit is jammer want de boetes zijn niet mals en het komt zelfs voor dat autobedrijven worden gesloten na inspectie.

Het is duidelijk dat er op het gebied van communicatie nog veel te verbeteren valt. De overheid lanceert regelmatig initiatieven om te proberen orde in de chaos te scheppen maar op een of andere manier slagen ze er niet om een goed, eenduidig platform te ontwikkelen. Het onderwerp is té belangrijk voor ondernemers, mens en milieu om deze grilligheid te accepteren.

Wil je weten wat OKcomply kan betekenen voor jouw garagebedrijf? Klik hier voor meer informatie!

Wij plaatsen regelmatig korte blogs met informatie over een veilige werkomgeving. Zaken als risicomanagement, zorgplicht, brandpreventie en wettelijke verplichtingen komen aan bod. Volg ons op FacebookTwitter of LinkedIn als je hiervan op de hoogte wilt blijven!