Bereid je voor: de energietransitie komt eraan

 
Duurzaamheid.png
 

In december vorig jaar sloten de Verenigde Naties in Parijs het historische klimaatakkoord. Hierin zijn harde afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken. Nationale overheden gieten dit nu in wetgeving en daarom presenteerde het kabinet vandaag de energieagenda, gericht op de lange termijn. Deze plannen hebben ook invloed op jouw leven en op jouw bedrijf.

Omdat Nederland in 2050 praktisch geen CO2 meer uit wil stoten moeten er drastische maatregelen genomen worden. De meest ambitieuze doelstelling in de energieagenda is het compleet vervangen van fossiele brandstoffen. Dat betekent dat de bestaande gasinfrastructuur in zijn geheel vervangen moet worden en dat alle auto’s in Nederland af moeten van benzine en diesel.

Restwarmte van de industrie en geothermische warmtebronnen moeten gaan zorgen voor de verwarming van onze huizen en bedrijven. Rijden doen we in de nabije toekomst allemaal elektrisch of op waterstof en koken op gas is ook verleden tijd. Iedereen gaat deze transitie linksom of rechtsom merken dankzij de benodigde investeringen en ingrijpende aanpassingen die erbij komen kijken.

Wat betekent dit voor mij als ondernemer?

Allereerst zal ook jouw bedrijf kosten moeten gaan maken. Je moet bijvoorbeeld gaan nadenken over hoe je wagenpark er uit gaat zien in de toekomst. Het is verstandig om nu alvast rekening te houden met de toekomstige eisen voor bedrijfsauto’s.

Nu al worden er in verschillende Nederlandse steden bijvoorbeeld milieuzones ingesteld. Je kan verwachten dat deze regels alleen maar strenger zullen worden en dat meer steden zullen volgen. Neem dit dus mee in de overweging als je bedrijfswagens vervangt.

Ook zal je op termijn je gasinstallaties moeten vervangen en aangesloten worden op het nog te ontwikkelen warmtenetwerk. Dit gaat natuurlijk gepaard met ingrijpende verbouwingen en zal dus zorgvuldig gepland moeten worden zodat de bedrijfsvoering zo min mogelijk verstoord wordt.

Bureaucratische vloedgolf

Behalve al deze fysieke kostenposten gaat de energietransitie ook gepaard met verregaande aanpassingen aan de bestaande wet- en regelgeving. Dit betekent dat je te maken krijgt met een berg  aan administratieve veranderingen. Dit levert een vloedgolf aan bureaucratie op en die zal je moeten managen.

Door het ondertekenen van het klimaatakkoord is Nederland juridisch gebonden aan de gemaakte afspraken. Minister van Economische Zaken Henk Kamp zegt in het NRC dat er beter eerder dan later mee kan worden begonnen. Een geleidelijke transitie biedt namelijk kansen en voorkomt een “ontwrichtende inhaalslag” in de toekomst.

Het is dan ook te verwachten dat je vanaf de komende kabinetsperiode al beleidsveranderingen kan verwachten om de CO2-uitstoot in te perken. Als ondernemer zal je hier proactief mee om moeten gaan. Milieu-eisen zullen namelijk steeds strenger worden.

Eerder dan je denkt

Vanuit de Tweede Kamer wordt er overigens kritisch gereageerd op de energieagenda. Deze gaat volgens kamerleden namelijk niet ver genoeg. Zelfs coalitiegenoot PvdA is verregaand sceptisch.

Vrijwel alle partijen zijn het in ieder geval eens over het feit dat de energierevolutie nu echt gaat beginnen. Te verwachten valt dat het volgende kabinet actief met dit onderwerp aan de slag gaat. Nederland loopt achter op andere Europese landen en de overheid en het bedrijfsleven zien dit in en willen dit aanpakken. Het Energieakkoord voor duurzame groei is hier een goed voorbeeld van.

Neem dus geen afwachtende houding aan en begin je snel voor te bereiden op de komende transitie!