​Nieuwe afdelingen 2.6 en 2.7 Activiteitenregeling treden later in werking

Het was de bedoeling dat de nieuwe afdelingen 2.6 en 2.7 van de Activiteitenregeling per 1 januari in werking zouden zijn getreden.

Dit is helaas niet gebeurd door een fout in het inwerkingtredingsbesluit. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu probeert deze fout zo snel mogelijk te herstellen. In de tussentijd raden wij het bevoegd gezag aan om waar mogelijk te anticiperen op deze nieuwe afdelingen.

Het gaat hier om de nieuwe voorschriften voor zeer zorgwekkende stoffen en bemonstering, analyses en metingen van luchtemissies.

Bron