De pomp van de toekomst

 
Trends tankstation tweedeling.png
 

de 3 belangrijkste trends voor tankstations

De tankbranche verzorgt letterlijk de brandstof voor de economie. Dankzij de brandstoffenhandel draait ons doorvoerland op volle toeren. Zowel het CBS als de grote banken verwachten dit jaar een economische groei van boven de 3%, en dat is goed voor tankstations en oliehandelaren. Toch zijn er ook disruptieve krachten in het spel. In dit stuk bespreken we de 3 belangrijkste trends in de tankstationbranche.

1 Auto’s worden groener

Deze ontwikkeling is natuurlijk niet nieuw. Al geruime tijd neemt de populariteit van auto’s met zuinige motoren, hybride en volledig elektrische voertuigen toe. Dit wordt ondersteund door fiscale stimulansen vanuit de overheid (nu alleen nog voor volledig elektrische auto’s), maar ook bewustwording bij de consument en besparingsdrift zijn hierbij een factor.

Deze ontwikkeling  heeft natuurlijk effect op de verkoopvolumes van brandstoffen, al wordt dit momenteel voor een groot deel gecompenseerd door de economische groei. Als tankstationondernemer kun je slim inspelen op deze trend door alternatieve brandstoffen aan te bieden, en het faciliteren van oplaadmogelijkheden voor elektrische auto’s. Dit is ook aan te raden, want naar verwachting zal op de lange termijn rijden op fossiele brandstoffen helemaal verdwijnen.

2 Tweedeling onbemand en full service

Ook deze trend is al langer gaande: de opkomst van onbemande tankstations aan de ene kant, tegenover de uitbreiding naar full service tankstations aan de andere kant van het spectrum. Uit recente cijfers blijkt dat er op dit moment voor het eerst er in Nederland meer onbemande dan bemande locaties zijn. Dankzij technologische ontwikkelingen kunnen tankstationuitbaters flink besparen op personeelskosten bij onbemande tankstations.

 

Aan de andere kant van het spectrum leidt  de ontwikkeling tot een veranderende functie van bemande tankstations: wil je personeel hebben rondlopen, dan moet dat ook echt van toegevoegde waarde zijn en moet het bemande tankstation een functie hebben die verder gaat dan brandstof tanken alleen. De tankstationondernemer lokt de klant naar zich toe door het aanbieden van de mogelijkheid tot een snelle boodschap, een lekker hapje, een gewassen auto, of een plek om bij te komen van een lange autorit.

3 Minder tankstations, meer laadpalen

Met dunnere marges, afnemende vraag naar fossiele brandstoffen, en concurrentie op andere terreinen dan alleen prijs, is het niet raar dat de hoeveelheid tankstations al een tijd licht daalt. Het aanbod van laadpalen is de afgelopen jaren juist explosief toegenomen.

Voorlopig blijft de vraag naar brandstof echter nog wel op peil. De aantrekkende economie helpt hierbij, al zal dit de consument op termijn misschien aansporen juist die zuinige auto aan te schaffen.

Ondernemer, speel in op de trends

Voor professionals in de tankstationsector zijn deze trends uiteraard geen verrassing. Iedereen die de vakliteratuur een beetje in de gaten houdt, is op de hoogte van deze ontwikkelingen. Het belangrijkste is dat je nadenkt over hoe je slim in kunt spelen op deze trends. Denk na over kostenbesparende maatregelen om jouw marges op te krikken en zorg dat je in jouw shop een vers en divers aanbod hezbt.

Blijf niet stilzitten, en gebruik de kansen die de aantrekkende economie bieden om jouw tankconcept te laten meegroeien met de veranderende tijd.

Wist je dat je met OKcomply op afstand kunt controleren of periodiek terugkerende werkzaamheden aan jouw onbemande tankstations netjes worden uitgevoerd? Klik hier voor meer informatie