Asbest is niet best

Wat jij kan doen om je voor te bereiden op het asbestverbod

Vanaf 2024 zal er waarschijnlijk een volledig verbod zijn op asbestdaken. Dit asbestverbod zal gaan gelden voor zowel particulieren, bedrijven als de overheid. Niemand ontkomt dus aan de implicaties van deze maatregel. Afgelopen jaar leidde deze nog tot protest van enkele burgemeesters, hoogleraren en woningcorporaties. Desalniettemin is de consensus over het gevaar dat deze delfstof vormt voor de volksgezondheid inmiddels gemeengoed.

Het verbod komt voort uit een voorstel van voormalig staatssecretaris Wilma Mansveld uit 2015. Een aantal incidenten waarbij branden leidden tot het vrijkomen van asbestdeeltjes liggen hieraan ten grondslag. Nog steeds vinden er regelmatig incidenten plaats. Afgelopen tijd waren er bijvoorbeeld nog branden in Musselkanaal, Culemborg en Amsterdam waarbij asbest aanwezig was.

 
     In de meeste gevallen moet je asbest laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.

     In de meeste gevallen moet je asbest laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.

 

Liever vandaag dan morgen

De gezondheidsrisico’s zijn inmiddels algemeen bekend. De stof is in hoge mate kankerverwekkend. Jaarlijks sterven er naar schatting tot wel 1300 mensen aan asbestgerelateerde ziekten. Je kan er dan ook vanuit gaan dat je jouw asbestdaken gewoon binnen 7 jaar verwijderd moet hebben.

Het is verstandig om niet tot 2023 te wachten met het verwijderen van asbestdaken. Om het proces een boost te geven is er namelijk een subsidieregeling in het leven geroepen. Als het oppervlak van het dak groter is dan 35 m² dan kan je tot 2020 subsidie aanvragen als steun in de rug bij de renovatie. In totaal is er 75 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit potje is beschikbaar voor particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen. Als je slim bent en voldoet aan de voorwaarden begin je dus op tijd met de sanering en vraag je subsidie aan.

Asbestsanering kan flink in de kosten lopen. Als particulier mag je in bepaalde gevallen een dak tot 35 m²  zelf verwijderen. Toch is het altijd verstandig om te controleren of je aan de voorwaarden hiervoor voldoet. Zo mag je een dak dat met spijkers is bevestigd niet zelf verwijderen. Naar alle waarschijnlijkheid zal je dus gespecialiseerd bedrijf in moeten schakelen.

Veiligheid voor alles

Het verbod geldt overigens alleen voor daken waarbij asbest in direct contact staat met de buitenlucht. Deze daken hebben namelijk last van slijtage door de invloed van het weer. Het gezondheidsrisico is bij deze daken dan ook groter. Het verbod is dus niet van toepassing op asbest verwerkt aan de binnenkant van daken en zaken als onder andere dakgoten, pijpen en dakbeschot. In het geval van brand zijn deze toepassingen ook een gezondheidsrisico en daarom zullen we naar een toekomst toe moeten waarbij al het gebruik van dit materiaal tot het verleden behoort.

Als jij panden bezit waar asbest aanwezig is is er dus werk aan de winkel. Je zal er goed aan doen een asbestcontrole of -sanering op te nemen in je strategisch meerjarenplan. Zo voorkom je bedrijfsrisico’s, loop je proactief vooruit op wetgeving en kun je aanspraak maken op subsidie!