Bedrijven: 'Geen excuus meer, we moeten duurzaam'

Waarom het nodig is om verduurzaming op te nemen in jouw langetermijnstrategie

 
 

Ook bij de top van het bedrijfsleven is het besef doorgedrongen: de toekomst móet duurzaam. Afgelopen week kwam er van meerdere kanten uit het bedrijfsleven de oproep aan de nieuw te vormen regering nu écht aan de slag te gaan met groen beleid. Klimaat was nog nooit zo belangrijk bij de kabinetsformatie. Nu politiek en bedrijfsleven zich hierop richten wordt het voor ondernemers tijd om na te denken over een duurzame langetermijnstrategie.

Onder begeleiding van klimaatonderzoeker Bernice Notenboom bezochten topmensen van onder andere de Rotterdamse Haven, Schiphol, en de Gasunie het poolgebied met Expeditie Spitsbergen om te brainstormen over een groene toekomst. Ook de lobbygroep De Groene Zaak stuurde deze week een brief naar de onderhandelende partijen met de dringende oproep meer te doen om de overgang naar een duurzame economie te stimuleren.

Rol van de overheid: vervuiler betaalt?

Het lijkt dus dat bij een steeds groter deel van het bedrijfsleven het besef wortel heeft geschoten dat de fossiele economie op zijn einde loopt. Dit blijkt des te meer door het feit dat veel van de bedrijven die deze acties steunen zelf sterk zijn verbonden met deze oude economie.

Ook zien de bedrijven in dat ze zelf veel kunnen doen om te verduurzamen, maar dat er toch noodzaak is voor actief overheidsbeleid: de markt kan niet alles oplossen, en “wetgeving kan soms zeer versnellend en probleemloos werken,” zo stelt De Groene Zaak.

Nu het kwartje bij het bedrijfsleven is gevallen, en het er ook op lijkt dat de VVD en GroenLinks naar elkaar toe trekken bij de formatie, lijkt niks meer in de weg te staan van verduurzaming. Dit betekent dat we de komende periode voorstellen kunnen gaan verwachten voor groen beleid. Het zou zelfs kunnen dat bedrijven die achter de feiten aan lopen hiervoor gestraft gaan worden, bijvoorbeeld door hogere belasting op vervuilende auto’s.

Snel inspelen biedt kansen

Gelukkig biedt duurzaam ondernemen ook kansen. Jan Peter Balkenende, tegenwoordig Professor Governance, Institutions and Internationalisation aan de Erasmus Universiteit, noemde duurzaam ondernemen onlangs “zakelijk interessant.”

Er zijn genoeg voorbeelden die deze stelling onderbouwen. Installatiebedrijf Kuijpers haalt inmiddels bijvoorbeeld al 39% van zijn omzet uit duurzame projecten.

Hoewel de president van de Verenigde Staten denkt dat klimaatverandering een Chinese hoax is leeft bij bedrijven en overheden wereldwijd het besef dat het anders moet. Het klimaatakkoord van Parijs is hier het ultieme bewijs van.

Houd er in de langetermijnvisie van jouw bedrijf dus rekening mee dat je maatregelen zult moeten gaan nemen om hierop in te spelen. Dit om in de toekomst te voldoen aan de wet, te zorgen voor een betere wereld, en om te zorgen dat je klaar bent voor de veranderende economie!


Wij plaatsen regelmatig korte blogs met informatie over een veilige werkomgeving. Zaken als duurzaamheid, risicomanagement, zorgplicht, brandpreventie en wettelijke verplichtingen komen aan bod. Volg ons op Facebook, Twitter of LinkedIn als je hiervan op de hoogte wilt blijven!