Hoe het rommelt in de bouwsector

Rommel-in-de-bouw.png

Wat is je positie als bouwconsument zonder WKB?

Afgelopen week werd bekend dat de instorting van de parkeergarage in Eindhoven in juni is veroorzaakt door constructiefouten in de vloer. Snel na het bekendmaken van de resultaten, riep minister Plasterk alle gemeenten op tot een landelijke check en inventarisatie van betonconstructies. Naast deze inventarisatie, staat ook de de huidige NEN-bouwnorm ter discussie en zal moeten blijken of de toelichting wel deugt of deze duidelijker moet.

Het is duidelijk dat het rommelt in de bouwsector. In een eerder blog schreven we al over de plannen voor het hervormen van het bouwtoezicht met de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen, een grootschalige wijziging van zowel de woningwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) als het burgerlijk wetboek. De stemming in de Eerste Kamer over deze wet, waarbij bewijslast wordt omgedraaid waardoor de bouwconsument beter in zijn recht staat, is afgelopen zomer uitgesteld omdat er geen sprake zou zijn van een meerderheid. Omdat partijen van mening zijn dat de plannen nog niet naar tevredenheid zijn uitgewerkt, zullen de plannen terug moeten naar de tekentafel en treedt de wet ten vroegste in 2019 in werking

Met de plannen terug bij af en een nieuw kabinet op komst is het überhaupt nog maar de vraag of de wet er gaat komen en hoe deze er dan uit zal zien.

Een hoop onzekerheid ineens in de bouwbranche. Want hoe weten opdrachtgevers en opdrachtnemers nog waar je aan toe bent? Wat zijn de vooruitzichten voor de WKB en wat is je positie als opdrachtgever als de wet straks niet doorgaat?

Ook zonder WKB sta je in je recht

Gelukkig zijn er ook zonder WKB mogelijkheden om in je recht te staan en je positie te versterken. Zo kan de bouwconsument ook zonder WKB een beroep doen op de bestaande wetten en regels die je positie als opdrachtgever versterken ten opzichte van de aannemer.

Volgens de Woningwet moet de eigenaar van een bouwwerk ervoor zorgen dat zijn bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit 2012. Door te kiezen voor geïntegreerde bouwcontracten kun je de aannemer verantwoordelijk maken voor meerdere delen van het bouwproces, bijvoorbeeld het ontwerp én de uitvoering of het ontwerp, de uitvoering én het onderhoud en de financiering daarvan. Hierdoor stimuleer je aannemers vanuit het gehele plaatje te ontwerpen en verder te denken dan een enkele fase van het bouwproces alleen. Fouten in een ondeugdelijk ontwerp komt de aannemer zelf tegen bij de uitvoering. Is dezelfde aannemer ook verantwoordelijk voor het onderhoud, dan is bij een bouwfout gelijk duidelijk dat de verantwoordelijkheid voor het oplossen ervan bij hem ligt.

Zonder WKB sta je niet automatisch in je recht bij na oplevering geconstateerde gebreken, maar dat betekent niet dat je als opdrachtgever altijd met lege handen staat. Je kunt je positie ten opzichte van de aannemer versterken door actief en op tijd te handelen. Leg tijdig en nauwkeurig vast wanneer sprake is van gebreken. Wanneer jij bewijsmateriaal hebt, sta je sterker bij een geschil en weet je bij oplevering waar je op moet letten.

Bovendien zijn aannemers op grond van de wet verplicht de opdrachtgever te waarschuwen  voor fouten in het ontwerp. Zo ook zijn er eisen waar aannemers aan moeten voldoen om deugdelijk werk af te leveren. Je kunt met de aannemer afspreken dat bij oplevering een dossier wordt opgemaakt, waarin staat beschreven wat hij heeft opgeleverd.

Kortom: de branche is in beweging en tot de nieuwe wet er is, sta je als consument niet met lege handen. Wellicht heerst er nog wat onduidelijkheid, maar beroep je op de wetten die er zijn, zorg dat je er tijdig bij bent als je problemen tegenkomt en zorg dat gebreken zorgvuldig worden gedocumenteerd. De bewijslast ligt in het huidige systeem bij jou, dus als je hieraan denkt verklein je de kans op een geschil.

Sterker staan op gebied van wet- en regelgeving? OKcomply heeft een applicatie ontwikkeld om maatregelen te borgen die voortkomen uit wet- en regelgeving én eigen bedrijfsbeleid. Zo heb je altijd bewijs bij de hand. Kijk hier wat OKcomply voor jouw (bouw)bedrijf kan betekenen.