Een preventiemedewerker aanstellen

 
Perventiemedewerker.png
 

Hoe kies je de juiste persoon?

In een bedrijf zijn er veel zaken die mis kunnen gaan op het gebied van arbeidsveiligheid. Daarom is ieder bedrijf verplicht minstens één preventiemedewerker te benoemen. Sinds de nieuwe Arbowet heeft de preventiemedewerker daarnaast een belangrijkere rol gekregen.

Maar hoe zat het nou precies? Wat zijn ook al weer de precieze verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker? En wie is eigenlijk het meest geschikt om als preventiemedewerker te benoemen? In dit stuk zullen we bespreken welke overwegingen je mee moet nemen bij het aanstellen van jouw preventiemedewerker.

Hoe zat het ook al weer?

Bij wet is élk bedrijf dus verplicht om een of meerdere preventiemedewerkers in dienst te hebben. Deze persoon moet ook daadwerkelijk in jouw organisatie werkzaam zijn en mag dus niet van buiten komen. Bij ondernemingen tot 25 personen mag de directeur zelf ook als preventiemedewerker dienen.

Verder moeten de ondernemingsraad en personeelsvereniging akkoord zijn met de keuze, moet de preventiemedewerker genoeg tijd hebben om zijn taken uit te voeren en genoeg kennis hebben van de werkzaamheden en moet de aangewezen persoon gemakkelijk bereikbaar zijn voor alle medewerkers. Hoe de preventiemedewerker kan worden benaderd kan je vastleggen in jouw RI&E.

Wat doet de preventiemedewerker?

De preventiemedewerker heeft drie bij wet vastgestelde taken:

  • ondersteuning bieden bij het opstellen en uitvoeren van de RI&E;

  • in samenwerking met de ondernemingsraad, personeelsverenigin en eventueel met arbodeskundigen adviseren over de nodige maatregelen voor een goed arbobeleid;

  • en tot slot het (mede-)uitvoeren van dit beleid.

Naast deze wettelijke taken kan de preventiemedewerker in overleg met de werkgever zijn takenpakket uitbreiden met zaken als ongevallenregistratie, BHV, optreden als vertrouwenspersoon en eigenlijk alle zaken die met het veilig en gezond houden van de werkomgeving te maken hebben. Zo is de preventiemedewerker de spin in het web van een veilige werkomgeving!

Met deze tool van inPreventie kan je bekijken wat in jouw sector de belangrijkste aandachtspunten voor de preventiemedewerker zijn en hoeveel tijd de taken per week zouden kosten naast de gebruikelijke werkzaamheden.

Wie moet ik aanstellen als preventiemedewerker?

Het is belangrijk dat je iemand als preventiemedewerker aanwijst die voldoende kennis en ervaring heeft om dit uit te voeren. Als je een garage runt is kan je dus waarschijnlijk beter niet de marketingman benoemen. De grootste arbeidsrisico’s zullen namelijk in de werkplaats liggen.

Als je als directeur zelf bekend bent in de werkplaats maar ook met de knelpunten op kantoor is het natuurlijk helemaal OK om het zelf te doen (als je minder dan 25 werknemers hebt uiteraard). Wel moet het iemand zijn die door zowel werknemers, als directie wordt vertrouwd. Betrek dus ook het personeel bij de aanstelling.

Ook is het belangrijk dat jouw medewerkers makkelijk in contact kunnen komen met jouw preventiemedewerker en dat zij ook weten hoe zij in contact kunnen komen met de aangewezen persoon. Ook de thuiswerkende financiële medewerker is waarschijnlijk niet de beste optie. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen meerdere preventiemedewerkers aan te wijzen.

Kies dus iemand die midden in het bedrijf staat en met alle verschillende activiteiten in jouw bedrijf in aanraking komt. Vertrouwen van het personeel én de directie zijn hierbij de sleutel. De juiste persoon op de juiste plek draagt bij aan een prettige en veilige werkomgeving waar iedereen met een goed gevoel naartoe gaat! Op het YouTube-kanaal van inPreventie vind je handige tips voor preventiemedewerkers.

Met OKcomply kan jouw preventiemedewerker gemakkelijk met jouw personeel communiceren over arbeidsrisico’s en zo een arbeidshygiënische strategie implementeren. Maak een afspraak en kom meer te weten over OKcomply!