Gevaarlijke stoffen goed geregeld

 
Gevaarlijke Stoffen 2.0.png
 

Werken met gevaarlijke stoffen: hoe pak je het aan?

Sinds een paar maanden draaien we met OKcomply in samenwerking met de RAI Vereniging een pilot omtrent de opslag van gevaarlijke stoffen. Wij merken vanuit veel branches dat organisaties moeite hebben met dit thema. Ook bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben ze dit door en daarom zijn ze in mei de campagne ‘Veilig Werken met [Gevaarlijke] Stoffen’ gestart.

Één op de zes werknemers heeft op hun werk in te maken met gevaarlijke stoffen. Dit kan allerlei gezondheidsrisico’s opleveren die zich soms pas tientallen jaren later uiten. Bekend is natuurlijk de het kankerverwekkende chroom 6 waaraan defensiepersoneel en andere overheidsmedewerkers jarenlang aan zijn blootgesteld.

Jouw organisatie draagt zorgplicht voor een gezonde en veilige werkomgeving en de regels rond dit thema zijn dan ook streng en ingewikkeld. Daarom is het belangrijk dat een verantwoordelijke omgang met gevaarlijke stoffen in jouw bedrijf goed is geregeld. Hoe zorg je hiervoor?

RI&E

We hebben het natuurlijk al vaker gezegd, maar het zorgvuldig uitvoeren, updaten en naleven van de maatregelen uit jouw risico-inventarisatie & -evaluatie is van groot belang. Als er in jouw organisatie veel met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt is het belangrijk dat je in jouw RI&E voldoende aandacht is voor het bestrijden van de arbeidsrisico’s die hiermee gepaard gaan.

Hiervoor is het voor werkgevers verplicht om in het opstellen en aanpakken van de risico’s gebruik te maken van de arbeidshygiënische strategie. Deze strategie schrijft een volgorde van te nemen maatregelen voor, om de risico’s van gevaarlijke stoffen tegen te gaan. Deze volgorde is van hoogste tot laagste prioriteit: bronmaatregelen, collectieve maatregelen, individuele maatregelen en persoonlijke maatregelen. Dit is goed te handhaven met de STOP strategie.

Substitutie

Pak het probleem aan bij de bron: kijk of er mogelijkheden zijn om een gevaarlijke stof te vervangen door een alternatief dat minder schadelijk is voor de gezondheid. Hiervoor is het belangrijk goed in kaart te hebben welke stoffen je waarvoor gebruikt, wat de eigenschappen van deze stoffen zijn en of er veiligere alternatieven voorhanden zijn. Dit kan bijvoorbeeld via de database van SUBSPORT waarin de gevaren van bepaalde stoffen worden geïdentificeerd en alternatieven worden aangedragen.

Technische maatregelen

Dit valt onder de categorie collectieve maatregelen: maatregelen waarvan de effecten voor iedereen gelden. Denk hierbij aan het installeren van goede afzuiging, ventilatie of afscherming. Belangrijk is hierbij uiteraard wel dat de betreffende installaties regelmatig gecontroleerd worden op gebreken: een slecht functionerende afzuiginstallatie kan al snel een gezondheidsrisico opleveren.

Organisatorische maatregelen

Hoe richt jij jouw organisatie zo in dat werknemers zo min mogelijk worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen? Door procedures die deze blootstelling reguleren. Maak een roulatieschema, beperk de maximale tijd dat een werknemer met een stof bezig mag zijn en houd werknemers zo veel mogelijk bij de stoffen vandaan.

Zorg daarbij voor een regelmatige controle van de opslag en technische maatregelen. Als deze maatregelen goed gedocumenteerd, bijgehouden en nageleefd worden voldoe jij op een proactieve manier aan jouw zorgplicht als werkgever.

Persoonlijke maatregelen

Al je alle bovenstaande stappen hebt doorlopen, maar het is voor de werkzaamheden in jouw bedrijf toch nog nodig om werknemers met gevaarlijke stoffen in contact te brengen komen de persoonlijke maatregelen om de hoek. Dit betreft zaken als beschermende kleding, handschoenen, mondkapjes, oorbeschermers, beschermende brillen en noem maar op. Zorg ervoor dat de materialen die jouw werknemers hierbij gebruiken altijd aan de geldende eisen en normeringen voldoen.

Nadat al deze maatregelen zijn genomen is het belangrijk dat ze ook nageleefd worden. Hiervoor is een goede en aantoonbare borging nodig. Dat betekent regelmatige controle en toezicht, het bijhouden van veranderende situaties en voorlichting. Daar komt OKcomply goed bij van pas. Benieuwd hoe wij kunnen helpen bij het reguleren van gevaarlijke stoffen? Neem contact op, dan komen we graag een keer langs. Bij de aanpak van bedrijfsmatige aandoeningen, en zeker als het om gevaarlijke stoffen gaat, is het altijd goed om te bedenken: voorkomen is beter dan genezen.

 

Gaat jouw organisatie op een innovatieve en verantwoordelijke manier om met gevaarlijke stoffen? Gebruiken jullie hierbij OKcomply? Dit jaar organiseert het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid weer de jaarlijkse Goede Praktijken Competitie en het thema van dit jaar is ‘Gevaarlijke stoffen, zo pak je het aan!’ Aanmelden kan tot 1 oktober en kan publiciteit, netwerk en €2.000 opleveren. Daarnaast worden er twee bedrijven afgevaardigd naar de Europese competitie in Bilbao.