Omgevingswet nog niet op de schop

Versimpeling omgevingsrecht uitgesteld

Omgevingswet uitgesteld.png

Recent heeft minister Schultz van Infrastructuur en Milieu bevestigd dat de geplande ingangsdatum van de Omgevingswet, die per 1 juli 2019 in zou gaan, is uitgesteld. De complexiteit van de ‘Grootste wetgevingsoperatie sinds de Tweede Wereldoorlog’, aldus Schultz, lijkt de oorzaak.  

Toch is het goed om alvast met het onderwerp aan de slag te gaan, zodat je straks weet welke grote veranderingen de nieuwe wet met zich meebrengt.

Wat is de Omgevingswet?

Met de wetswijziging wordt het omgevingsrecht vereenvoudigd. Zo’n 26 wetten binnen de wet- en regelgeving op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water wordt teruggebracht en gebundeld tot één wet.

Met de nieuwe wet beschikt de aanvrager straks met één druk op de knop over zijn benodigde gegevens. Wil de gemeente bijvoorbeeld een bedrijventerrein naar een woongebied transformeren? Waar voorheen beleidsstukken van verschillende websites moesten worden geplukt, is informatie nu overzichtelijk gebundeld en weet de initiatiefnemer gelijk waar hij allemaal rekening mee moet houden.

Daarnaast creëert de nieuwe wet kansen doordat er meer ruimte komt voor eigen initiatief en lokale regels. Dit vraagt om een heel andere werk- en denkwijze, maar biedt meer ruimte om te ondernemen. Zo zijn procedures korter, waardoor besluitvorming sneller plaats kan vinden. Dit kan met name duurzame initiatieven een flinke boost geven.

Wat betekent de wetswijziging voor verschillende partijen?

De komst van de Omgevingswet heeft gevolgen voor alle partijen.

De nieuwe omgevingswet verplicht het Rijk, de provincie en gemeente om een omgevingsvisie te maken. Hierin moeten zij rekening houden met de verschillende belangen in een gebied. Nu kijkt men vaak alleen naar de plannen voor het deelproject. Door direct betrokken partijen bij de realisatie van de omgevingsvisie te betrekken, is alle kennis beschikbaar en komen alle belangen op tafel. Hierdoor kunnen betere afwegingen worden gemaakt voor nu en de langere termijn.

Het gemak van de gebruiker staat centraal. Er komt één loket om een vergunning aan te vragen voor een project of activiteit. Daarna neemt de gemeente of de provincie een beslissing. Zijn de gemeente en de provincie allebei verantwoordelijk voor de vergunningaanvraag? Dan neemt één van beide de beslissing. Dit is makkelijker voor de aanvrager en ook is de aanvraag zo sneller afgehandeld.

Om een vergunning te krijgen voor een ruimtelijk project, zijn onderzoeken (zoals bijvoorbeeld bodemonderzoek) vaak verplicht. Door de nieuwe wet zijn onderzoeksgegevens straks langer geldig waardoor nieuwe onderzoeken niet meer nodig zijn.

Voorbereiden op de wetsinvoering

Het is gemeenten aan te raden gegevens per gebied alvast digitaal goed op orde te hebben. Dit vergemakkelijkt straks de invoering wanneer de nieuwe wet zijn intrede doet. Bovendien levert het je als gemeente gelijk winst op: Het scheelt tekenwerk en onderzoek, en versnelt en verbetert de besluitvorming. Op internet zijn tips te vinden hoe je je als gemeente alvast kunt voorbereiden op de komst van de nieuwe wet.

Bundeling van wetten en meer flexibiliteit: Alleen maar voordelen?

Minder wetten, meer duidelijkheid en meer ruimte voor eigen inbreng. De beloftes die de nieuwe wet met zich meebrengt, passen goed in een maatschappij in beweging naar minder regeldruk en een kleinere overheid. Bovendien past het overzichtelijk en digitaal werken goed in de huidige trend van digitalisering.

Natuurlijk zijn er ook tegengeluiden tegen de invoering van de wetswijziging. Er zijn twijfels of de mooie beloftes wel positief uit gaan werken in de praktijk. De wet geeft door de flexibiliteit immers heel veel ruimte aan gemeenten om het beleid zelf in te vullen. Hierdoor kunnen zwakke belangen als natuurbehoud en milieubescherming op een lager pitje komen te staan.

Infographic over de Omgevingsvisie, een verplicht onderdeel voor bedrijven binnen de nieuwe Omgevingswet

Infographic over de Omgevingsvisie, een verplicht onderdeel voor bedrijven binnen de nieuwe Omgevingswet

Meer weten?

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft infographics ter beschikking gesteld over de nieuwe wijzigingen.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Op sites van de overheid als Omgevingswetportaal.nl en Aandeslagmetdeomgevingswet.nl wordt het laatste nieuws wordt gedeeld. Natuurlijk houden ook wij het onderwerp in de gaten. Je kunt ons volgen op twitter, facebook en niet te vergeten onze blogs.