Profiteren van compliance

In een artikel uit FA Rendement wordt aan het licht gebracht hoe belangrijk en efficiënt het is om compliant te zijn, en dat goed gedrag wel degelijk loont!
Er zijn verschillende oorzaken van non-compliance, maar gelukkig zijn deze makkelijk op te lossen, vooral door duidelijke procedurele maatregelen te nemen én de juiste instelling te creëren bij uw werknemers. ‘Niet voldoen aan wet- en regelgeving of non-compliance kan leiden tot reputatieschade, schadeclaims en maatregelen door wetshandhavers.’ Belangrijk genoeg om voorzichtig mee om te gaan, lijkt ons!

Het hele artikel van FA Rendement is hier te downloaden.