Voorkomen is beter dan genezen

 
Toolkit-Nieuwe-Arbowet.png
 

Nieuwe arbowet richt zich op meer betrokkenheid voor een gezonde werksfeer

Per 1 juli wijzigt de arbeidsomstandighedenwet om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid. Door preventie en arbozorg goed te regelen, voldoet u aan de arbowetgeving door te gaan voor een gezonde en veilige werkomgeving. Om bedrijven en werknemers op weg te helpen, is de digitale toolkit Nieuwe Arbowet gelanceerd. De digitale toolkit legt uit wat de wijziging van de arbeidsomstandighedenwet inhoudt en hoe bedrijven deze het best kunnen implementeren.

Wat houdt de wetswijziging in?

Door de nieuwe Arbowet verandert de rol van verschillende betrokkenen, preventie staat daarbij centraal. De rol van de werkgever, werknemer, bedrijfsarts en preventiemedewerker verandert,, maar ook die van het medezeggenschapsorgaan, in de vorm van een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT). 

Deze wetswijziging zorgt voor betere communicatie en samenwerking binnen jouw bedrijf over arbeidsomstandigheden. De medewerkersbetrokkenheid en de rechten van jouw werknemer worden vergroot. Zo komt er een klachtenprocedure, second opinion en open spreekuur om de toegankelijkheid te vergroten.  

De basisarts krijgt meer rechten, in de vorm van een adviesrol. Hij heeft hierbij vrije toegang op de werkvloer en heeft de plicht bedrijfsziekten te melden. Deze worden zo niet alleen gesignaleerd, maar ook omgezet in gestroomlijnde acties.

Ook de preventiemedewerker binnen het bedrijf krijgt een prominentere rol. Er komt extra aandacht voor het voorkomen van ziekteverzuim, en de preventiemedewerker krijgt meer houvast bij uitoefening van zijn taken.

Toezicht en handhaving worden aangescherpt, zodat de noodzaak voor jouw bedrijf om te zorgen dat alles goed verloopt, toeneemt. Met als gevolg: Een duidelijker arbobeleid voor alle betrokken partijen.

De digitale toolkit

De digitale toolkit Nieuwe Arbowet biedt een basiscontract en meer ruimte voor preventie, dankzij onder andere rechtshulp en inspraak voor werknemers.

Het Basiscontract, geldt als voorbeeld voor een bruikbaar arbocontract en biedt meer bescherming voor de werknemer en werkgever doordat zaken goed en helder worden vastgelegd. Het Stappenplan Arbozorg helpt werkgevers op weg om, samen met de OR of de PVT en de arbodienstverlener, de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie optimaal uit te voeren.

Doordat de toolkit gedurende het jaar wordt aangevuld met nieuwe informatie, blijf je up-to-date. Een prima geheugensteun voor wie op de hoogte wil blijven, maar naar onze mening ontbreekt de activerende component om ermee aan de slag te gaan. Zonder verbonden actie is een nieuw, niet vastgelegd idee immers zo vergeten.

Jouw arbowetgeving 100% OK?

Het is verstandig op de hoogte te blijven van veranderingen in de arbowet en de werkomstandigheden in jouw bedrijf actief te monitoren. Luister naar de werknemer, stel doelen en ga ermee aan de slag. Voor een gezonde werksfeer, en een gelukkige werknemer. De Digitale Toolkit biedt een eerste stap in het implementeren van de nieuwe arbowet, maar als je echt proactief wil zijn, moet je aan de slag.

OKcomply biedt de mogelijkheid om, naast het vastleggen van deze inventarisering, controles en evaluaties, acties te koppelen aan dit proces. Het borgt de maatregelen zoals keuringen, inspecties en procedures, die voortkomen uit wet- en regelgeving én bedrijfsvoering.

Met gebruik van OKcomply blijft u op de hoogte. Zet jouw plannen meteen om in actie en maak preventie meer dan slechts een idee!