Voorbij de RI&E

 
RIE (1).png
 

Het belang van risicomanagement

Het is de week van de RI&E, met als thema ‘RI&E als onderdeel van zakelijk succes’. Tijdens deze week zijn er allerlei activiteiten die de kennis over het wettelijk verplichte document moeten vergroten. Ieder bedrijf is verantwoordelijk voor een goede naleving van deze regelgeving. In de Risico, Inventarisatie & Evaluatie breng je de risico’s voor jouw personeel in kaart. Dit behelst zowel fysieke als emotionele risico’s. Naast het in kaart brengen, moet volgens de arbowet uit dit proces ook een plan van aanpak voortkomen. 

Uit de praktijk blijkt dat dit arbobesluit lang niet altijd wordt nageleefd: in 2016 had slechts 45% van de bedrijven een RI&E. Bij kleinere bedrijven was dit zelfs maar 38%. Van de bedrijven die er wel een hebben, is bij een groot deel de RI&E incompleet. Dit maakt de RI&E een van de minst nageleefde systeembepalingen.

Van inventarisatie & evaluatie naar management

Het hebben van een RI&E is behalve verplicht ook belangrijk. Een veilige en prettige werkomgeving zorgt namelijk voor minder ongelukken en hogere productiviteit. Daarom is het goed dat men initiatieven zoals de week van de RI&E organiseert.

Wel denken wij dat de verantwoordelijkheid van de werkgever niet ophoudt bij een RI&E en een actieplan. Natuurlijk wil je bedrijfsongevallen zo veel mogelijk uitsluiten. Voor jouw werknemers kan een dergelijk ongeval blijvende schade opleveren. Hier kan nog narigheid met het bevoegd gezag of de verzekering bijkomen.

Gooi die RI&E dus niet zomaar op de plank en werk van risico-evaluatie en -inventarisatie toe naar risicomanagement. Door alle risicovolle hotspots in jouw bedrijf actief en periodiek te onderhouden, beheers je risico’s en kun je een hoop ellende voor jezelf én voor je werknemers voorkomen. Een ongeluk zit namelijk in een klein hoekje.

Risicomanagement geeft rust

Vaak zien werkgevers een RI&E nog als iets wat eigenlijk moet maar niet echt hoeft, als ze al op de hoogte zijn. Dit is een gemiste kans, want  behalve dat hier hoge boetes op staan, is het ook slecht voor de arbeidsproductiviteit en het moraal van werknemers.

Denk tijdens de week van de RI&E dus ook eens na over het vervolg. Nadat het risico in kaart is gebracht, kun je een plan opstellen en bedrijfsprocessen opzetten om risico’s actief te managen en zo te vermijden. Zo creëer je een fijne omgeving voor jouw werknemers en rust in je eigen hoofd.