Digitalisering als belangrijke trend in autosector: Jouw automotivebedrijf klaar voor de toekomst

 
Digitaliseering-werknemer.png
 

De automotive-industrie is in rap tempo aan het veranderen. Nieuwe technologieën lijken de onmiskenbare norm voor verdere groei. Van zelfrijdende auto’s tot automatisering van productieprocessen in de auto industrie. Achterblijven lijkt geen optie. Want door te digitaliseren wordt efficiëntie vergroot, worden kosten gereduceerd en vinden er sneller vernieuwingen plaats. Met 43% behoort de automotive-sector tot een van de koplopers op het gebied van digitale cultuur.

Digitalisering biedt voor de automotivebranche voornamelijk kansen voor geautomatiseerde productieprocessen, het personeelsbestand en onderhoudsdiensten. Dit zijn op het moment de vier belangrijkste transformaties die digitalisering in de automotive-industrie teweeg brengt.

Digitale verbondenheid

Verbondenheid binnen de productieketen zorgt voor een beter gestroomlijnd productieproces. Digitalisering maakt processen inzichtelijker, doordat deze transparanter worden voor alle partijen en deze samenwerken via gedeelde systemen. Informatie wordt gedeeld in de cloud, waardoor kennis altijd overal toegankelijk is. Het gebruik van data-analyse vermindert bovendien het aantal foutmeldingen, waardoor het hele proces van ontwerp, produceren en levering wordt versneld.

De nieuwe medewerker

Als één van de koplopers is voor de automotive industrie automatisering en de digitale revolutie zeker geen onbekende. Zo werken robots en mensen al langer naast elkaar langs de lopende band, zoals bijvoorbeeld op de assemblage-afdeling. Robots worden gezien als de snellere en efficiënte werknemer. Daar kan op productief, maar ook steeds meer op administratief gebied, geen mens tegenop.

Door het gebruik van data en nieuwe technologieën veranderen bestaande banen. Het samenwerken met robots en computers, vraagt bovendien om nieuwe, benodigde vaardigheden om met deze nieuwe ‘digitale werknemer’ om te gaan.

Verandering van relaties

Door de komst van de cloud veranderen relaties binnen het bedrijf en vind op een andere manier interactie plaats. Er kan gemakkelijk worden bepaald wie beschikking heeft tot welke gegevens. Zo kan door het digitale werken ook de gewone medewerker beschikken over inzicht in data, om dit vervolgens te gebruiken om een actie uit te voeren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een uitgezette taak voor onderhoud van een hefbrug. De medewerker ziet wat gedaan moet worden en jij als ondernemer ziet precies wanneer dit wel of niet is uitgevoerd.

Hoewel sommige bedrijven misschien huiverig zijn om veel gegevens inzichtelijk te maken, kan het digitale werken juist leiden tot meer eenheid in je bedrijf.

De zelfdenkende industrie

Auto’s en machines worden steeds slimmer en signaleren zelf wanneer onderhoud nodig is en een onderdeel moet worden vervangen. Door data te analyseren komen er nieuwe mogelijkheden om onderhoud te voorspellen. Zo ben je proactief en kom je nooit voor verrassingen te staan. Dit voorkomt dat producten moeten worden teruggehaald, vermindert fouten en daarmee natuurlijk ook kosten.

Digitaliseren een grote stap?

‘Digitaal personeel’ is nu al vaak in bedrijven aanwezig. Denk aan CRM-systemen, documentenbeheer en andere programma’s die werk overnemen, makkelijker maken en daardoor besparing opleveren.

Hoewel binnen veel bedrijven in de automotive sector digitalisering al vanzelfsprekend is, vindt digitale samenwerking met externe partijen nog maar weinig plaats. Voor actuele veranderingen en innovatie kan het handig zijn buiten jouw sector te treden. Bijvoorbeeld wanneer verschillende bedrijven binnen een branche willen samenwerken, of als je slimmer wilt communiceren met leveranciers en bevoegd gezag.

Digitaliseren zorgt ervoor dat zorgen en werk uit handen worden genomen. Bovendien kun je flink besparen. Wees proactief, want door vroeg te zijn met het adopteren van vernieuwende technologieën kun je jouw concurrenten een stap voor blijven in de markt van morgen.

Ook besparen op een extra werknemer? OKcomply heeft een applicatie ontwikkeld om maatregelen te borgen die voortkomen uit wet- en regelgeving én eigen bedrijfsbeleid. Kijk hier wat OKcomply voor jouw bedrijf kan betekenen.