Zorgplicht werkgever: maak je geen zorgen

Een bedrijfsongeval is een nare ervaring voor alle betrokkenen. Allereerst kan het voor werknemers ernstige of zelfs levensveranderende gevolgen hebben. Ook als werkgever wil je natuurlijk dat je personeel niks overkomt en dat ze hun werk in een veilige omgeving kunnen doen. Maar hoe zit het eigenlijk met aansprakelijkheid in het geval dat er toch iets gebeurt? En wat moet je als werkgever doen om de veiligheid van jouw werknemers te garanderen?

Als werkgever ben je verplicht te zorgen voor een veilige omgeving waarin jouw werknemers hun werk kunnen verrichten. Deze zorgplicht is vastgelegd in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Uit deze zorgplicht komt een hoop wetgeving voort die je als ondernemer in acht moet nemen.

De verantwoordelijkheid van de werkgever voor een veilige en gezonde werkomgeving heet arbozorg en is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo) en het Arbobesluit. Ook komt de zorgplicht tot uiting in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het activiteitenbesluit. Samen met je werknemers heb je zorg te dragen voor de arbeidsomstandigheden maar de eindverantwoordelijkheid ligt bij de werkgever.

 
 

Aansprakelijkheid

Ook is de zorgplicht niet alleen van toepassing op mensen die je zelf in loondienst hebt. Ook als je een zzp’er inhuurt ben jij als werkgever aansprakelijk. De zorgplicht schrijft namelijk voor dat jij altijd verantwoordelijk bent als je iemand werk voor je laat verrichten. Als je een uitzendkracht inhuurt moet je jouw RI&E delen met het uitzendbureau.

De zorgplicht reikt dus ver en strekt zich uit over meerdere beleidsterreinen. Hoewel werknemers ook de verantwoordelijkheid hebben hun werk met zorgvuldigheid te verrichten, vallen ongelukjes tijdens alledaagse klusjes ook vaak onder de zorgplicht. Advocaten raden dan ook aan om actief een preventief beleid te voeren en zo schadeclaims te voorkomen.

RI&E

Eén van de belangrijkste zaken die voortkomt uit de zorgplicht is de wettelijke verplichting een tot een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Hierin moet je rekening houden met de bedrijfsrisico’s die jouw werknemers eventueel kunnen lopen. De RI&E bestaat uiteraard uit de inventarisatie en evaluatie van de risico’s, maar ook de prioritering hiervan en het opstellen van een plan van aanpak. Op de website van steunpunt RI&E vind je een stappenplan.

Vaak wordt gedacht dat als de RI&E is opgesteld dat de zaak dan is afgedaan. Wil je niet onverhoopt in de problemen komen is het echter van groot belang dat arbeidsomstandigheden actief gemonitord worden. Als er iets gebeurt en je RI&E blijkt verouderd of niet volledig kan dit namelijk tot problemen leiden met de overheid en met de verzekering.

Borging

Gooi die RI&E dus niet zomaar op de plank en werk van risico-evaluatie en -inventarisatie toe naar risicomanagement. Ook een bedrijfsongeval zit namelijk in een klein hoekje. Door alle risicovolle arbeidsmiddelen actief en periodiek te onderhouden kun je een hoop ellende voor jezelf en voor je werknemers voorkomen.

Het bijhouden van een digitaal archief of logboek is daarom aan te raden. Zo kan je ook in geval van ernstige calamiteiten aantonen dat je aan je zorgplicht voldaan hebt zonder het risico te lopen dat de benodigde documentatie verloren gaat.


Wij plaatsen regelmatig korte blogs met informatie over een veilige werkomgeving. Zaken als risicomanagement, zorgplicht, brandpreventie en wettelijke verplichtingen komen aan bod. Volg ons op Facebook, Twitter of LinkedIn als je hierover op de hoogte wilt blijven!