Brandveiligheid: weten waar je aan toe bent!

Een brand in een bedrijfspand is een van de ergste dingen die een ondernemer kan overkomen. Je moet er dan ook niet aan denken dat dit je overkomt. Brand kan het einde betekenen van bedrijven en vaak lopen de buren in het geval van brand ook gevaar. Een brandveilige werkomgeving is dan ook van groot belang en redt levens. Voor jezelf, je werknemers en iedereen in de omgeving.

Toch zijn veel mensen niet bewust bezig met of ze wel brandveilig werk verrichten. De brandweer geeft gelukkig een boel informatie over hoe jij als werkgever zorg kan dragen voor een veilige werkomgeving. Goed nieuws: de werknemer heeft zelf ook verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld op de hoogte zijn van het ontruimingsplan. Goede communicatie over en weer draagt dus bij aan de brandveiligheid in jouw bedrijf!

Wat kan ik zelf doen?

Omdat de norm voor de opkomsttijd voor kantoren, industrie-, sport- of bijeenkomst- voorzieningen wel 10 minuten bedraagt is het van groot belang voldoende bedrijfshulpverleners (BHV’ers) in huis te hebben. Hoeveel BHV’ers er nodig zijn bepaal je in je RI&E.

Ook moet je natuurlijk zorgen dat je blusmiddelen op orde zijn. Voor brandslanghaspels geldt dat ze moeten voldoen aan de norm NEN-EN 671. Voor draagbare blusmiddelen zijn er ook relevante normen als NEN 4001, NEN EN 3-7 en NEN 2559:2001. Zorg in elk geval dat iedereen binnen jouw bedrijf weet waar ze blusmiddelen kunnen vinden, en laat ze binnen de wettelijke norm keuren!

Wat voor blusmiddelen zijn er?

Ook is het goed om op de hoogte te zijn van welke blusmiddelen je moet gebruiken bij verschillende soorten branden. Zo is het in tegenstelling tot wat veel mensen denken bijvoorbeeld niet de bedoeling dat je een blusdeken gebruikt bij een frituurbrand. Je dient hierbij een vetblusser te gebruiken. Er zijn in Nederland 5 verschillende brandklassen: A, B, C, D en F. Al deze brandtypes dien je op verschillende manieren te bestrijden.

Klasse A is een brand van vaste stoffen als hout, textiel of papier. Klasse B zijn vloeistofbranden, denk hierbij bijvoorbeeld aan benzine, dieselolie of was. Gasbranden zijn klasse C. Metaalbranden vallen onder klasse D. De beruchte frituurbrand wordt geclassificeerd als F. In onderstaande tabel wordt duidelijk welke blusmiddelen je kan gebruiken bij welke brandklassen.

 
Welke blusmiddelen geschikt zijn voor welk type brand

Welke blusmiddelen geschikt zijn voor welk type brand

 

Verdiep je dus in hoe je jouw bedrijf moet inrichten met het oog op brandveiligheid. Niet alleen blusmiddelen zijn hierbij van belang, maar ook een goed vluchtplan, bereikbaarheid voor de brandweer en een gestroomlijnde communicatie naar je werknemers toe over hun verantwoordelijkheden.

Wij plaatsen regelmatig korte blogs met informatie over een veilige werkomgeving. Zaken als risicomanagement, zorgplicht, brandpreventie en wettelijke verplichtingen komen aan bod. Volg ons op Facebook, Twitter of LinkedIn als je hiervan op de hoogte wilt blijven!