Wet- en regelgeving en inspecties voor tankstations

 
Tankstation crop.jpeg
 

Hoe houd ik de controle?

Pomphouders hebben er allemaal mee te maken: wetgeving. Of het nu gaat om het keuren van de vloeistofdichte vloer, kathodische bescherming van boven- en ondergrondse tankinstallaties of aanwezigheid van legionella in wasstraten. Het zijn voorbeelden van keuringen en inspecties die tankstations uit moeten voeren om te voldoen aan de wet. En dat is tegenwoordig een hele lijst.

Met welke wet- en regelgeving je als pomphouder te maken hebt, is meestal wel bekend. Het branchespecifieke installatieboek biedt overzicht in keuringen en inspecties en is verplicht voor tankstations. Toch is de uitvoering lang niet altijd op orde. In dit rapport van DCMR is te zien dat er nog altijd veel overtredingen zijn in de petrolbranche.

Inspectie is iets waar we niet omheen kunnen. Inspecties zorgen voor een gezonde leefomgeving en vergroten de veiligheid. Er wordt dan ook streng gecontroleerd door  milieudiensten en de arbeidsinspectie. Als ondernemer heb je je daaraan te houden.

Het is veel werk om aan alle verschillende eisen te voldoen. Doordat je als ondernemer te maken hebt met verschillende instanties, kan er verwarring ontstaan. Goed overzicht kan problemen met bevoegd gezag en financiële schade voorkomen.

Welke verschillende soorten inspecties zijn er voor tankstations?

De meeste inspecties hebben te maken met leefomgeving (zoals milieuwetgeving over gevaarlijke stoffen), hygiëne (denk aan legionellapreventie) en arbo. Zowel op locatie als tijdens transport hebben pomphouders hiermee te maken.

De overheid maakt het de ondernemer niet gemakkelijk. De wetten en regels, en daarmee inspecties, verschillen per regio. Dat komt doordat de gemeente zelf in beperkte mate invulling aan regels rond openbare orde en veiligheid. Dit wordt de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) genoemd. Bovendien vinden er gedurende het jaar veranderingen plaats en daar heb jij je als ondernemer maar aan te houden. Erg verwarrend voor de ondernemer die verschillende tankstations in het beheer heeft. Want hoe weet je welke regels voor welke locatie van toepassing zijn?

Toezicht op milieuregels: grote regionale verschillen

Elke regio gaat anders met handhaving van wetten en regels om en gebruikt hierbij een andere aanpak.

Kenniscentrum Infomil biedt, als onderdeel van Rijkswaterstaat, praktische informatie bij de uitvoering van omgevingsbeleid. Hun doel is het voorzien van kennis en ondersteuning bij beleidsontwikkeling binnen het omgevingsdomein. Per onderwerp, thema of branche is de geldende wet- en regelgeving te vinden en zijn er checklists die ondernemers kunnen gebruiken om hun bedrijven te controleren. Door elk halfjaar de AIM-regelhulp te doorlopen weet je zeker dat je aan de nieuwste voorschriften uit het activiteitenbesluit voldoet.

Een installatieboek vol kennis op de plank is mooi, maar staat nog wel eens in de kast te verstoffen. Tankstations die het vertrouwde boek hebben gedigitaliseerd, hebben de gegevens overzichtelijk bij elkaar. Maar dat betekent niet dat er echt actie wordt ondernomen in onderhoud en dat inspecties ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Als eigenaar van het tankstation zit jij met de verantwoordelijkheid, wanneer jouw bedrijf niet op orde is.

Een zorg minder?

Als ondernemer wil je het liefst met je werk en met je tankstation bezig zijn. Maar omdat het gaat over een gezonde leefomgeving en veiligheid is wet- en regelgeving niet een onderdeel dat kan worden genegeerd. Het is de moeite waard om in de compliance van je bedrijf te investeren. Zo verklein je het risico op boetes bij controles, wat je een hoop kosten kan besparen.

Proactief is hier het sleutelwoord. Door proactief om te gaan met maatregelen, sta je nooit voor onverwachte verrassingen en is jouw bedrijf altijd 100% OK. En dat scheelt een hoop zorgen. Zeker in combinatie met de AIM Regelhulpen, de handige tool van de overheid weet je zeker dat je op het gebied van wet- en regelgeving meer dan OK bent.

Om de procedures goed werkbaar te maken, is goede communicatie met betrokken partijen belangrijk. Wij raden dan ook aan om gegevens digitaal inzichtbaar te maken voor betrokken partijen. Zo heeft iedereen altijd overzicht, werken jouw acties efficiënter en lopen je procedures als vanzelf. En kan je nog zorgelozer met je bedrijf aan de slag!

Ook proactief te werk gaan? OKcomply is een applicatie die maatregelen te borgt die voortkomen uit wet- en regelgeving én eigen bedrijfsbeleid. De AIM Regelhulpen zijn in OKcomply geïntegreerd. Wil je weten wat OKcomply kan betekenen voor jouw petrolbedrijf? Klik hier voor meer informatie!

Wij plaatsen regelmatig korte blogs met informatie over een veilige werkomgeving. Zaken als risicomanagement, zorgplicht, brandpreventie en wettelijke verplichtingen komen aan bod. Volg ons op Facebook, Twitter of LinkedIn als je hiervan op de hoogte wilt blijven!