Risicobeheersing: hoe pak ik het aan?

 
risico-werken-op-hoogte
 

Waar je op moet letten bij het beheersen van operationele risico's

Ondernemen is risico nemen. We komen als mensheid vooruit door moed te tonen. Toch is het fijn als je bij het nemen van risico’s zicht hebt op de mogelijke effecten. Je wilt rekening houden met verschillende scenario’s, kortom: afgewogen risico’s nemen. Daar komt risicobeheersing om de hoek kijken. In dit blog bespreken we de voordelen van een duidelijk beleid op het gebied van risicobeheersing en wat jij kunt doen om veilige afwegingen te maken.

Wat is risico?

Risico is de kans dat een potentieel gevaar ook daadwerkelijk realiteit wordt en de ernst van de schade of het letsel dat hieruit voortkomt. Bij meetbare risico’s kun je deze variabelen kwantificeren door ze cijfermatige waarden toe te kennen (zoals bij de Fine & Kinney-methode: risico = kans x gevolg x blootstelling). Grofweg houdt dit in dat het risico toeneemt naarmate de kans dat iets plaatsvindt en het effect hiervan groter wordt. Daarbij wordt nog het onderscheid gemaakt tussen financiële en operationele risico’s. In deze tekst bespreken we operationele risico’s. 

Zo goed als elk bedrijf zal wel bekend zijn met de RI&E. Het uitvoeren van een RI&E is wettelijk verplicht en zal dan ook bij de meesten wel in de kast liggen. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat je de belangrijkste risico’s al in kaart hebt, en al een plan van aanpak hebt. Eerder besteedden wij al aandacht aan het belang van een actieve naleving van de RI&E, maar hoe pak je zoiets aan? 

Beheersmaatregelen nemen

Het plan van aanpak moet voor het beheersen van het risico ook ten uitvoer worden gebracht. Het is belangrijk om hierbij te beseffen dat risicobeheersing een continu proces is. Heb jij in je bedrijf veel middelen aanwezig waarvan de kans op schade of letsel groot is? Dan heeft de werkgever de plicht om zorg te dragen voor het inperken van dit risico.

Er zijn meerdere beheersmaatregelen die de operationele risico's in jouw bedrijf in kunnen perken. Dit kan bijvoorbeeld door de kans te verkleinen dat een incident plaatsvindt, door de blootstelling te beperken, of door, in het uiterste geval, de gevolgen te beperken. 

Beperk kans, blootstelling en gevolg

Een voorbeeld. Bij werken op hoogte zijn er veel risico’s waar uitvoerend personeel rekening mee moet houden. Een val van hoogte is nog altijd het meest voorkomende bedrijfsongeval. Bij bijvoorbeeld het plegen van onderhoud aan een dak zijn de gevolgen van een incident in potentie enorm. Toch zijn er meerdere maatregelen, zowel verplicht als niet verplicht, waarmee je dit risico in kunt perken.

Blootstelling aan valgevaar kun je verminderen door zo veel mogelijk voorbereidend werk al op de grond te verrichten. Zo hoeft men minder tijd op hoogte door te brengen en wordt het aantal risicovolle handelingen dat een werknemer op hoogte verricht ingeperkt.

Je ontkomt er bij onderhoud aan een dak uiteraard niet aan om het dak op te moeten. De blootstelling aan het valrisico kan dus niet helemaal worden weggenomen. Dat betekent dat je kans dat een incident voorkomt in moet perken. Goede valbeveiliging, vallijnen en werkprotocollen zijn hierbij de sleutel tot succes. 

Uiteindelijk is het risico op een val niet helemaal uit te sluiten. Daarom zal je moeten zorgen dat je ook klaar bent om met de gevolgen van een val om te gaan. Daarbij hebben collectieve maatregelen, zoals valnetten, prioriteit boven persoonlijke maatregelen. Voor persoonlijke maatregelen zoals een valbeveiligingssysteem met harnas moeten werknemers getraind zijn in de werking van het systeem. Daarnaast moeten collega’s spoedeisende hulp kunnen bieden na een val. 

Actief proces

Er zijn kortom meerdere manieren om een risico’s te beperken. Het is belangrijk om te beseffen dat risicobeheersing een actief en continu proces is. Vandaar ook dat wij aanraden procedures op te stellen die de constante beheersing van risico borgen. Zo ontstaat een eenduidig bedrijfsbeleid dat zorgt voor veiligheid en continuiteit in jouw onderneming. 

De volgende stap is risicomanagement: hier komt behalve beheersing ook monitoring en rapportage bij kijken. Maar daarover later meer.

 

Wij plaatsen regelmatig korte blogs met informatie over een veilige werkomgeving. Zaken als duurzaamheid, risicomanagement, zorgplicht, brandpreventie en wettelijke verplichtingen komen aan bod. Volg ons op Facebook, Twitter of LinkedIn als je hiervan op de hoogte wilt blijven!